Od 1 stycznia 2019 osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z "Małego ZUS".

 

Kto skorzysta:

- prowadzący działalność w oparciu o wpis do CEIDG przez co najmniej 60 dni w roku 2018

- osoba. której przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w 2018 roku nie przekroczył 63000 zł

- do 8 stycznia 2019 złoży wniosek do ZUS (wyrejestrowanie z kodu 0510 i zarejestrowanie do kodu 0590)

 

Kto nie skorzysta

- osoba rozliczająca się w formie karty podatkowej

- zwolniona z VAT

- podlegająca ubezpieczeniom spolecznym i zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności

- korzystająca z preferencyjnych składek ZUS

- wykonująca dla obecnego lub byłego pracodawcy obowiązki tożsame z obowiązkami wykonywanymi jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

 

Podstawą składek na ubezpieczenia społeczne jest przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w roku poprzednim pomnożony przez wskaźnik (na rok 2019 wynosi on 0,5083).

 

"Mały ZUS" można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 5 lat.

 

Ważne!

Korzystanie z "Małego ZUS" powoduje mniejsze wpływy na indywidualne konto emerytalne co może mieć wpływ na wysokośc przyszłego świadczenia emerytalnego.