SKŁADKA ZDROWOTNA

1/ Składka zdrowotna nie będzie już odliczana od podatku, tak więc cały podatek jaki wyjdzie z wyliczenia będzie do zapłaty – to jest realna podwyżka

2/ Zmienia się sposób wyliczania składki zdrowotnej

- zasady ogólne – 9% od dochodu za miesiąc poprzedzający miesiąc za jaki jest naliczana składka (np. za luty składka będzie wyliczana z dochodu za styczeń, za marzec z dochodu za luty itd. ale nie mniej niż 270,90 zł

- podatek liniowy – 4,9% od dochodu za miesiąc poprzedzający miesiąc za jaki jest naliczana składka (np. za luty składka będzie wyliczana z dochodu za styczeń, za marzec z dochodu za luty itd., ale nie mniej niż 270,90 zł

- ryczałt – składka ryczałtowa uzależniona od wysokości rocznych przychodów:

Do 60 000 zł – ok. 312 zł

60 001 – 300 000 zł – ok. 517 zł

Pow. 300 000 zł – ok. 920 zł

Progi przychodowe można określić na podstawie przychodów za rok 2021 lub szacowanych na rok 2022.
WAŻNE – Przeskoczenie do wyższego progu powoduje, że składka za dany rok obowiązuje dla tego progu w jakim ostatecznie znalazły się nasze przychody (np. jeżeli opłacaliśmy składkę w wysokości 312 zł a w listopadzie przychody przekroczyły 60 000 zł, to za listopad i grudzień płacimy po 517 zł i dodatkowo musimy dopłacić różnicę za miesiące poprzednie)
Proponuję rozliczać opłacać składkę zdrowotną na podstawie przychodów z 2021 roku, chyba, że ktoś wie, że przychody w 2022 roku będą mocno się różnić i spowoduję przejście w inny próg składkowy to proszę o informację wtedy będę ją inaczej ujmował – niestety taką informację trzeba przekazywać do ZUS na podstawie jakich przychodów naliczana jest składka zdrowotna

Składka jest rozliczana w ujęciu rocznym i jeżeli na koniec roku składkowego jest niedopłata to trzeba ją dopłacić, jeżeli jest nadpłata można złożyć wniosek o zwrot – termin an dokonanie obydwu operacji to miesiąc od terminu złożenie PIT (czyli ryczałt do końca marca, zasady ogólne i liniowy do końca maja). Co ważne jezeli wniosku się nie złoży nadpłacona składka przepada.

3/ Termin opłacania składek ZUS dla jednoosobowych działalności gospodarczych (także zatrudniających pracowników) i spółek cywilnych zmienia się na 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu za jaki płacona jest składka (czyli z 10 lub 15 przesuwa się na 20), spółki zoo pozostaje 15.

4/ Co miesiąc obowiązkowo musza być składane deklaracje rozliczeniowe do ZUS z wyliczeniem dochodu na podstawie którego jest obliczona składka zdrowotna, lub wskazaniem wysokości przychodów w przypadku ryczałtu

 

PODATKI

ZASADY OGÓLNE

1/ Kwota wolna od podatku – 30 000 zł
2/ Podwyższony próg  podatkowy do 120 000 zł
3/ Ulga dla klasy średniej – dla dochodów w przedziale 68 412 do 133 692 zł. (dotyczy umów o pracę i działalności gospodarczej, nie dotyczy umów cywilnoprawnych)
WAŻNE! Żeby skorzystać z tej ulgi, dochody na koniec roku muszą się mieścić w tym przedziale, przekroczenie w jedną lub drugą stronę nawet o 1 zł powoduje wypadniecie z tej ulgi i jeżeli była ona rozliczana w ciągu roku na pewno wyjdzie doplata podatku (przy przekroczeniu „w góre” będzie spora bo liczona wg stawki 32%
4/ Ulga na dzieci 4+ - ulga dla rodzin posiadających co najmniej 4 dzieci w wysokości 85 528 zł
Jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem i spełniamy warunki do tej ulgi to kwota wolna od podatku wyniesie ponad 231 000 zł (2 x 85 528 zł + 2x 30 000 zł)
WAŻNE! Jeżeli korzystamy z tej ulgi, ale dochód mamy wyższy to podatek od nadwyżki liczony jest  do kwoty 240 000 zł wspólnego dochodu wg stawki 17%, a pow. wg. 32%

Kwota wolna od podatku i wyższy próg rekompensują trochę wyższa skłądkę  zdrowotną niż w podatku liniowym.

PODATEK LINIOWY

1/ Jedna stawka 19%

2/ Bez ulg i odliczeń, brak możliwości wspólnego rozliczania z małzonkiem

Na pewnych poziomach dochodów i tak może to być opłacalne

RYCZAŁT

Nowe stawki podatku
12% - programiści
14% - zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki), architekci i inżynierowie
pozostałe bez zmian

Przy małych kosztach i braku możliwości skorzystania z ulgi 4+ wydaje się być to najkorzystaniejsza forma rozliczania (nie można się rozliczać wspólnie z małżonkiem)