Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych

1/ Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest OBOWIĄZKOWE 

2/ Jeżeli sprzedałeś samochód musisz powiadomić o tym swojego ubezpieczyciela w ciągu 14 dni, jednakże dobrze zrobić to niezwłocznie po sprzedaży - możesz to zrobić za pośrednictwem swojego agenta

3/ Sprzedając samochód musisz przekazać nowemu właścicielowi polisę OC na sprzedawany samochód

4/ Jeżeli jesteś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, a sprawca nie chce przekazać Ci numeru swojej polisy OC, możesz odnaleźć zakład ubezpieczeń w którym zawarł on ubezpieczenie OC na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, www.ufg.pl. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny samochodu sprawcy i możesz bezpośrednio sam wystąpić z roszczeniem do zakładu ubezpieczeń sprawcy. Bezpieczniej jednak w takim przypadku wezwać policję, która sporządzi notatkę ze zdarzenia, będącą dowodem w dochodzeniu odszkodowania.